Murning, Putsning & Snickerier

…allt från Nutid, Dåtid & Framtid – Specialité Kulturbyggnader

Kulturbyggnad

Vi är idag tack vare utbildning och kunskap väl medvetna om hur byggnation av byggnader gick till förr. Dessutom känner vi till både tekniken och materialen som användes under dåtidens arbetsprocess. Det gör att vi idag kan både bygga till och återställa gamla byggnader utan att vi lämnar spår från nutiden.

Murning & Putsning

Genom våra skickliga murare kan alla som vill och behöver vår hjälp få den. Vi har allt från lärlingar till murarmästare, de alla är professionella och utför alltid jobbet på ett bra sätt. Våra anställda kan fixa allt, oavsett om det handlar om en liten murning eller en omfattande uppmurning av nya köpcentrum.

Snickeri

Vi på Mur & Puts har både erfarenhet såväl som kunskap för att utföra snickeriarbeten. Oavsett vilken typ av hjälp du behöver från oss med snickeri ser vi till att du blir helt nöjd över jobbet och resultatet. Hur mycket det än tar spelar ingen roll, vi bryr oss mer om kvalitén än kvantitet.

Vi erbjuder många tjänster under samma tak. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss så svarar vi så fort som vi kan!

Viktigt att ni skriver med er fullständiga e-postadress!

Telefon

044-10 95 90

Mejl

info@muroputs.com

Adress

Annettesv 16 29177 Gärds Köpinge