Kulturbyggnader

Dåtidens byggnader

En tjänst som vi erbjuder är arbete med kulturbyggnader, vi kan därmed hjälpa till med dåtidens byggnader. Historiska byggnader kan ibland vara svårt att återställa och bygga på, dock inte för oss. Vi är utbildade och har samlat på oss kunskap kring hur byggnationen av byggnader såg ut förr, för att vi ska kunna hjälpa er med kulturbyggnader utan att lämna några spår från nutiden.

Precis som med allt annat utvecklas även byggtekniken med tiden, idag bygger vi på ett annat sätt än vad man gjorde förr i tiden. För att kunna vara breda på marknaden och hjälpa så många som möjligt har vi samlat på oss kunskap gällande både teknik och material som användes för dåtidens byggnader. 

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar? Hör gärna av dig till oss så svarar vi så fort som vi kan!

Viktigt att ni skriver med er fullständiga e-postadress!

Telefon

044-10 95 90

Mejl

info@muroputs.com

Adress

Annettesv 16 29177 Gärds Köpinge